Tag Archives: פיתוח והכשרת מנהלים

פיתוח והכשרת מנהלים | פיתוח והכשרת מנהלים באמצעות נושאים שונים

פיתוח והכשרת מנהלים באמצעות נושאים שונים היכרות עם נושאים שונים יכולה לסייע לתהליכים מסודרים של פיתוח והכשרת מנהלים. המטרה של פיתוח והכשרת מנהלים היא בין היתר לשפר את היכולת שלהם לנהל עובדים. חוץ מזה, בעזרת פיתוח והכשרה אפשר להפוך מנהלים זוטרים לבעלי תפקידים בכירים. מהבחינה הזו, אחת המטרות של הסדנאות היא לשפר את תחושת הביטחון והדימוי העצמי של המנהלים. בשביל ...

Read More »