Tag Archives: ניהול פרויקט בניה

שירותי ניהול פרויקט בניה

בניה היא כידוע תהליך ארוך ומורכב שכרוך בהוצאה כספית משמעותית. רוב הפרויקטים בענף הבניה מתחילים בתקציב מסוים אך בסופו של דבר חורגים ממנו. החריגה במסגרת התקציב של הפרויקט נובעת בדרך כלל מהעובדה שאין פיקוח חיצוני ואובייקטיבי. בעזרת פיקוח חיצוני ואובייקטיבי על פרויקטים בענף הבניה אפשר למנוע את החריגה מתוך מסגרת התקציב. מטרה נוספת של הפיקוח על פרויקטים בענף הבניה היא ...

Read More »